Tiến độ thanh toán

n       Đợt 0:  Khách hàng đóng tiền đặt cọc 30. 000.000 VNĐ (Ba mươi triệu đồng)

 

n     Đợt 1:  Trong vòng 07 ngày sau  khi đặt cọc,  khách hàng thanh toán 15% giá trị hợp đồng (đã bao gồm 30 triệu đồng tiền đặt cọc) và ký kết hợp đồng với Chủ Đầu Tư.

 

n       Đợt 2: Trong vòng 02 tháng sau đợt 01, khách hàng thanh toán tiếp 15% giá trị hợp đồng.

 

n       Đợt 3: Trong vòng 02 tháng sau đợt 02, khách hàng thanh toán tiếp 15% giá trị hợp đồng.

 

n       Đợt 4: Trong vòng 02 tháng sau đợt 03, khách hàng thanh toán tiếp 15% giá trị hợp đồng.

 

n   Đợt 5: Trong vòng 02 tháng sau đợt 04, khách hàng thanh toán tiếp 15% giá trị hợp đồng.

 

n     Đợt 6: Khách hàng thanh toán 20%  giá trị hợp đồng trước khi Bên A tiến hành bàn giao nền.

 

n     Đợt 7: Khách hàng thanh toán  tiếp 5% còn lại ngay khi Bên A cung cấp sổ cho khách hàng.

Comments