KHU ĐÔ THỊ SỐ 9 ĐIỆN NGỌCKhu Đô Thị Số 9
  • TÊN DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ SỐ 9
  • CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CP. CẤP NƯỚC QUẢNG NAM
  • QUY MÔ: 54,559 ha

UBND tỉnh Quảng Nam vừa duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 khu đô thị số 9 với diện tích hơn 54ha thuộc đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Theo quy hoạch điều chỉnh, khu đô thị số 9 có quy mô 54,5ha, trong đó diện tích đất ở là 24,3ha, đất hạ tầng kĩ thuật là 18,4ha, đất công trình là 4,6ha; đất công trình dịch vụ thương mại là 6,5ha và đất bưu điện hiện hữu khoảng 0,09 ha. Khu đô thị số 9 là một trong số 12 khu đô thị thuộc dự án phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt. Chủ đầu tư khu đô thị là Công ty cổ phần cấp thoát nước Quảng Nam .

Comments